Documentation Home
MySQL Connector/J Developer Guide
Related Documentation Download this Manual
PDF (US Ltr) - 0.8Mb
PDF (A4) - 0.8Mb


4.4.1.5 Change for Test Properties

A number of Ant properties for testing Connector/J have been renamed or removed; see Table 4.2, “Changes with the Test Properties from Connector/J 5.1 to 8.0 and Beyond”

Table 4.2 Changes with the Test Properties from Connector/J 5.1 to 8.0 and Beyond

Old name New name
buildTestDir com.mysql.cj.testsuite.build.dir
junit.results com.mysql.cj.testsuite.junit.results
com.mysql.jdbc.testsuite.jvm com.mysql.cj.testsuite.jvm
test com.mysql.cj.testsuite.test.class
methods com.mysql.cj.testsuite.test.methods
com.mysql.jdbc.testsuite.url com.mysql.cj.testsuite.url
com.mysql.jdbc.testsuite.admin-url com.mysql.cj.testsuite.url.admin
com.mysql.jdbc.testsuite.ClusterUrl com.mysql.cj.testsuite.url.cluster
com.mysql.jdbc.testsuite.url.sha256default com.mysql.cj.testsuite.url.openssl
com.mysql.jdbc.testsuite.cantGrant com.mysql.cj.testsuite.cantGrant
com.mysql.jdbc.testsuite.no-multi-hosts-tests com.mysql.cj.testsuite.disable.multihost.tests
com.mysql.jdbc.test.ds.host com.mysql.cj.testsuite.ds.host
com.mysql.jdbc.test.ds.port com.mysql.cj.testsuite.ds.port
com.mysql.jdbc.test.ds.db com.mysql.cj.testsuite.ds.db
com.mysql.jdbc.test.ds.user com.mysql.cj.testsuite.ds.user
com.mysql.jdbc.test.ds.password com.mysql.cj.testsuite.ds.password
com.mysql.jdbc.test.tabletype com.mysql.cj.testsuite.loadstoreperf.tabletype
com.mysql.jdbc.testsuite.loadstoreperf.useBigResults com.mysql.cj.testsuite.loadstoreperf.useBigResults
com.mysql.jdbc.testsuite.MiniAdminTest.runShutdown com.mysql.cj.testsuite.miniAdminTest.runShutdown
com.mysql.jdbc.testsuite.noDebugOutput com.mysql.cj.testsuite.noDebugOutput
com.mysql.jdbc.testsuite.retainArtifacts com.mysql.cj.testsuite.retainArtifacts
com.mysql.jdbc.testsuite.runLongTests com.mysql.cj.testsuite.runLongTests
com.mysql.jdbc.test.ServerController.basedir com.mysql.cj.testsuite.serverController.basedir
com.mysql.jdbc.ReplicationConnection.isSlave com.mysql.cj.testsuite.replicationConnection.isReplica
com.mysql.jdbc.test.isLocalHostnameReplacement Removed
com.mysql.jdbc.testsuite.driver Removed
com.mysql.jdbc.testsuite.url.default Removed. No longer needed, as multi-JVM tests have been removed from the test suite.