MySQL  8.0.17
Source Code Documentation
MYSQL_ASYNC Struct Reference

#include <mysql_async.h>

Public Attributes

MYSQL_DATArows_result_buffer
 
MYSQL_ROWS ** prev_row_ptr
 
struct mysql_async_connectconnect_context
 
enum mysql_async_operation_status async_op_status
 
size_t async_query_length
 
enum mysql_async_query_state_enum async_query_state
 
unsigned long * async_read_metadata_field_len
 
MYSQL_FIELDasync_read_metadata_fields
 
MYSQL_ROWS async_read_metadata_data
 
unsigned int async_read_metadata_cur_field
 
struct MYSQL_RESasync_store_result_result
 

Member Data Documentation

◆ async_op_status

enum mysql_async_operation_status MYSQL_ASYNC::async_op_status

◆ async_query_length

size_t MYSQL_ASYNC::async_query_length

◆ async_query_state

enum mysql_async_query_state_enum MYSQL_ASYNC::async_query_state

◆ async_read_metadata_cur_field

unsigned int MYSQL_ASYNC::async_read_metadata_cur_field

◆ async_read_metadata_data

MYSQL_ROWS MYSQL_ASYNC::async_read_metadata_data

◆ async_read_metadata_field_len

unsigned long* MYSQL_ASYNC::async_read_metadata_field_len

◆ async_read_metadata_fields

MYSQL_FIELD* MYSQL_ASYNC::async_read_metadata_fields

◆ async_store_result_result

struct MYSQL_RES* MYSQL_ASYNC::async_store_result_result

◆ connect_context

struct mysql_async_connect* MYSQL_ASYNC::connect_context

◆ prev_row_ptr

MYSQL_ROWS** MYSQL_ASYNC::prev_row_ptr

◆ rows_result_buffer

MYSQL_DATA* MYSQL_ASYNC::rows_result_buffer

The documentation for this struct was generated from the following file: