Documentation Home
MySQL Cluster API Developer Guide
Download this Manual
PDF (US Ltr) - 5.3Mb
PDF (A4) - 5.3Mb
EPUB - 2.3Mb
HTML Download (TGZ) - 2.2Mb
HTML Download (Zip) - 2.3Mb


8.2.5 DUMP 16

Code Symbol Kernel Block(s)
16 DihDumpNodeRestartInfo DBDIH

Description.  Provides node restart information.

Sample Output. 

2014-10-13 21:01:19 [MgmtSrvr] INFO   -- Node 5: c_nodeStartMaster.blockGcp = 0, c_nodeStartMaster.wait = 0
2014-10-13 21:01:19 [MgmtSrvr] INFO   -- Node 5: [ 0 : cfirstVerifyQueue = 0 clastVerifyQueue = 0 sz: 8193]
2014-10-13 21:01:19 [MgmtSrvr] INFO   -- Node 5: cgcpOrderBlocked = 0
2014-10-13 21:01:19 [MgmtSrvr] INFO   -- Node 6: c_nodeStartMaster.blockGcp = 0, c_nodeStartMaster.wait = 0
2014-10-13 21:01:19 [MgmtSrvr] INFO   -- Node 6: [ 0 : cfirstVerifyQueue = 0 clastVerifyQueue = 0 sz: 8193]
2014-10-13 21:01:19 [MgmtSrvr] INFO   -- Node 6: cgcpOrderBlocked = 0

Additional Information.  [N/A]


User Comments
Sign Up Login You must be logged in to post a comment.